Mastring

Analog mastring från stereofil

Mastring - Panorama Music
Mastring med rätt nivå till alla medier.

Mastring, eller med engelsk stavning; Mastering av musik. Ni mixar själva och Joakim gör mastring av er stereofil med analog signalbearbetning. Vilket är soundet som toppat listor i hela världen. Detta är vårt billigaste alternativ när du behöver mastra musik.

Centralt för ljudet i vår analoga mastring är Focusrite Blue 315 Mk I equalizern. Därför att Blue 315 är den ultimata analoga master stereo equalizern. Topolgin bygger på samma kretslösningar som Focusrite Studio Console, med soundet från studios som Electric Lady och Ocean Way och arvet från Rupert Neve.

Joakim utför all nödvändig mastering redigering, kodning med mera, samt erbjuder möjligheten att leverera färdig master direkt över internet.
Självklart är startkostnad, singback, instrumental samt Mastered for iTunes inkluderat i priset!

Loudness war is over…

Är du trött på sönderkomprimerad musik? Därför gör Panorama Music mastring med rätt nivå till alla medier. Anlita oss när du vill mastra musik.

Allt fler streamingtjänster använder loudness-normalisering för att all musik skall upplevas lika stark. Som ett resultat av detta bli musik med för hög loudness sänkta i volym, i vissa fall ända upp till 5 dB. Därför vinner man ingenting på hårdare mastring (mastering) med högre loudness än rekommenderat.

Man mäter loudness över hela låten och får ett medelvärde som jämförs med den starkaste peaken. Skillnaden mellan den starkaste peaken och genomsnitts-loudness kallas för Peak to Loudness Ratio – PLR. Hos många streamingtjänster rekommenderas PLR till 14 dB.

Analoga kompressorer och Focusrite Blue 315 Mk I equalizer i mastring (mastering).
Vi använder analoga kompressorer och equalizers i mastring (mastering).
Panorama Music - när du behöver mastra musik.
Anlita Panorama Music när du behöver mastra musik.

Vad är mastring?

Mastring (eller Mastering) av musik görs av flera anledningar. Till exempel kan man se mastring som en sista kvalitetskontroll och anpassning så musiken passar att användas i de sammanhang den är avsedd för.

Något man eftersträvar är att musiken ska uppfattas på samma sätt oavsett var den avlyssnas. Därför att den ska göra samma intryck om man lyssnar i hörlurar, i bilen, i telefonen, på radio, i TV, i en stor PA-anläggning och så vidare.

I mastering (mastring) korrigeras och justeras musikens frekvensinnehåll, dynamik och loudness för att säkerställa att musiken låter som det är tänkt och att inga obehagliga överraskningar ska dyka upp i olika lyssningssituationer. Vidare görs mastring även för att framhäva karaktären på musiken och de intentioner upphovsmakaren har med musiken.

Hur går det till praktiskt?

Förberedelser

Använd helst inte mastringsplug-ins (EQ, kompressor, limiter m.m.) på masterbussen om du mixar i datorn, då det försvårar mastringsarbetet. När du gör dina mixar spelar det inte någon roll vilken volym-nivå din färdiga mix ligger på. Därför att vi korrigerar och anpassar det i mastringsprocessen till att ligga på en nivå som är lagom för streamingmedia. Däremot var bara noga med att säkerställa att nivån inte är för hög så att det går på rött och klipper på masterbussen. Alltså bör du hellre mixa för svagt än för starkt.

Filexport

Vi kan ta emot de flesta vanligtvis förekommande filformat och kombinationer av sample-rate och bitdjup. Men vi föredrar WAV-fil 44,1kHz 24bit Stereo interleaved för mastring (mastering).

Filöverföring

Lägg dina exporterade WAV-filer i en mapp som du sedan komprimerar till .ZIP. Du kan skicka filerna med filöverföringstjänster som till exempel Sprend eller Wetransfer. Du kan också skicka en länk till en mapp på molntjänster som till exempel Dropbox eller Google Drive. Däremot rekommenderar vi inte att använda OneDrive för fildelning.

Mastring

Vi utför allt arbete på ”first come – first served” basis, alltså utefter den ordning som materialet anländer. Har du särskilda önskemål om expressleverans och kort deadline, kontakta oss så löser vi det!

Lyssning och feedback

Vi skickar alltid en MP3 med färdig mastring till dig för att lyssna på. Efter det är du välkommen med feedback om resultatet och om något behöver ändras. Om du upptäcker något fel i din mix, går det bra att skicka en ny fil som vi använder för mastring i stället.
Vi arbetar med analog utrustning vid mastring (mastering), det gör att recall av inställningar blir lite mer komplicerat än om man enbart arbetar digitalt. Som ett resultat av det ber vi dig därför att försöka återkoppla så snart som möjligt efter du lyssnat på mastringen.

Leverans

Vi levererar färdig master till dig vanligtvis som WAV-fil 44,1kHz 24bit Stereo interleaved, efter att du har betalat. Övriga filformat på begäran.

Mastringsprocessen – vad görs med din musik

Under mastring (mastering) genomgår låtmaterialet flera steg av korrigering och justering. De olika stegen görs vanligtvis i den ordning som beskrivs nedan, eftersom föregående steg alltid påverkar nästföljande. Men även just därför kan det behövas gå tillbaka till tidigare steg och justera löpande under processens gång.

Genomlyssning

Först lyssnar vi igenom låtmaterialet för att få en uppfattning om sound, genre, stil och eventuella uppenbara fel och brister. Och om du bifogat referensmusik för soundet, jämför vi låtmaterialet mot den när vi ska mastra musik.

Westlake Audio BBSM-12 studiomonitorer som används i mastring.
Vi använder Westlake Audio BBSM-12 studiomonitorer i mastring.

Korrigering

Första steget i mastringsprocessen är att vi korrigerar onaturlig frevensbalans i musiken. Till exempel kan det vara sång eller ett instrument där vissa toner sticker ut, framträder resonant och tar över i ljudbilden på ett sätt som inte är med avsikt. Dessa problem i avgränsade frekvensområden korrigerar vi med negativ EQ, antingen statisk eller dynamisk. Om sången är överdrivet sibilant med kraftigt framträdande S-ljud, minskar vi dem med De-esser. Korrigeringen gör vi vanligtvis med digitala verktyg för ökad precision.

Dynamik

Därefter är andra steget i mastringsprocessen att arbeta med musikens dynamik. Här använder vi olika typer av analoga kompressorer och kompressionstekniker för att framhäva innehållet i musiken. Målet är att eftersträva att musiken får rätt tryck och tydlighet.

Frekvensbalans

Tredje steget i mastringsprocessen är att vi arbetar med musikens frekvensbalans. Här använder vi analog Equalizer för att justera de frekvensområden i musiken som behöver framhävas. Även här är målet att eftersträva att musiken får rätt tryck och tydlighet.

Loudness

Fjärde och sista steget i mastringsprocessen är att vi arbetar med musikens loudness. Panorama Music följer de senaste rekommendationerna för loudness för streamingmedia. För närvarande är rekommendationerna för streamingmedia, som till exempel Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube med mera, en loudnessnivå över hela låten på -14 LUFS, och kortare perioder -9 LUFS och högsta peak på -1dB. Vidare säkerställer vi med olika analysverktyg även att True Peak aldrig överstiger tillåtet värde.

TC electronics LM2 analysverktyg används för att säkerställa loudness nivå på -14 LUFS.
Vi använder analysverktyg för att säkerställa rätt loudness nivå.

Prislista Mastring – från stereofil

SINGEL – 1 TRACK

700 SEK

 • Startkostnad – Inkluderat
 • Singback – Inkluderat
 • Instrumental – Inkluderat
 • Mastered for iTunes – Inkluderat

EP – UPP TILL 5 TRACKS

2000 SEK

 • Startkostnad – Inkluderat
 • Singback – Inkluderat
 • Instrumental – Inkluderat
 • Mastered for iTunes – Inkluderat

ALBUM – UPP TILL 15 TRACKS

4000 SEK

 • Startkostnad – Inkluderat
 • Singback – Inkluderat
 • Instrumental – Inkluderat
 • Mastered for iTunes – Inkluderat

Beställ nu!

Kontakt:

Telefon: 0733-82 10 67

E-post: joakim(at)panoramamusic.org

Eller fyll i formuläret så blir du kontaktad.

MASTRING FRÅN STEMS


Ett kostnadseffektivt alternativ till att göra en komplett mix från början är att göra mastring från stereo sub-grupper, så kallade stems.

MIX – ANALOG VÄRMEGARANTI


För att ni ska få uppleva största möjliga analogvärme rekommenderar vi vår allra bästa behandling av er musik – komplett analog mix.

MUSIKPRODUKTION


Vi utför alla typer av inspelningsprojekt. NI kan vara säkra på att er inspelning håller högsta möjliga kvalitet, digitalt eller analogt.

LÄS MER OM INSPELNING