Mastring från stems

Stems-mastring – summering från stereogrupper

Analog signalbearbetning vid mastring från stems.
Analog signalbearbetning vid mastring från stems.

Ett kostnadseffektivt alternativ till att anlita Joakim för att göra en komplett mix från början är att göra mastring från stereo sub-grupper, så kallade stems.

Om ni själva arbetar med er mix helt internt i till exempel Logic eller Cubase har ni kanske arbetat i veckor och månader för att uppnå en pefekt balans i musiken, men upplever att summeringen inte motsvarar era förväntningar. Då kan ni mixa ner musiken i stereogrupper – stems. Ni behåller all balans, automation och effekter som EQ, reverb, delay med mera.

Joakim gör sedan summeringen och mastringen analogt och kan då ge stereogrupperna lite extra behandlig som EQ, kompressor, de-esser eller transient designer. Tidsåtgången är bara obetydligt längre än vid enbart mastring men resultatet blir enligt kunderna en avsevärd förbättring.

Mixa i datorn – få ljudet från analogmix!

När ni väljer mastring från stems så behåller vi hela balansen från din egen mix, men den analoga summeringen av stereosubgrupperna ger ett resultat med bättre separation, stereobredd och 3D-djup i musiken.

Loudness war is over…

Är du trött på sönderkomprimerad musik? Därför gör Panorama Music mastring med rätt nivå till alla medier.

Läs mer om loudness-normalisering på sidan om Mastring.

Analoga kompressorer och Focusrite Blue 315 Mk I equalizer i mastring från stems.
Vi använder analoga kompressorer och equalizers i mastring.

Hur går det till praktiskt?

Förberedelser

Använd helst inte mastringsplug-ins (EQ, kompressor, limiter m.m.) på masterbussen om du mixar dina stems i datorn, då det försvårar mastringsarbetet. När du gör dina mixar spelar det inte någon roll vilken volym-nivå din färdiga mix ligger på. Vi korrigerar och anpassar det i mastringsprocessen till att ligga på en nivå som är lagom för streamingmedia. Du måste bara vara noga med att säkerställa att nivån inte är för hög så att det går på rött och klipper på masterbussen. Mixa hellre för svagt än för starkt.

Stereosubgrupper – stems

När du är helt nöjd med din mix är det dags att köra ut stems. Börja med att stänga av – Mute – alla spår i produktionen. Slå därefter på endast de spår som innehåller trummor. Låt Aux-bussar med effekter som reverb med mera vara på. Lyssna så att endast trummorna hörs, tillsammans med de effekter som ligger på trummorna. Bounca ner trum-mixen till en stereofil. Stäng därefter av alla trum-spår. Slå därefter på alla spår med bas och bounca ut en ny stereofil. Upprepa på samma sätt med alla instrumentgrupper och bounca ut en stereofil för varje instrumentgrupp. Du kan i princip separera och köra ut hur många stems du vill, men eftersom vi summerar analogt finns det en fysisk begränsning på 12 stems som går att summera analogt från egna analoga utgångar i ljudkortet. Om det är fler än 12 stems har vi visserligen större möjligheter att korrigera fel i enskilda stems, men kommer att summera vissa stems digitalt innan de går ut analogt till mixern.

Kontroll av stems innan du skickar

Skapa ett nytt tomt projekt och importera alla stems du bouncade i föregående steg. Lägg ut alla stems på egna spår. Låt volymfadern stå på 0 dB på alla spår. När du lyssnar ska det låta likadant som din färdiga mix. Kontrollera även att endast avsedd instrumentgrupp hörs i respektive stem så att inget blir dubblerat.

Filexport av dina stems

Vi kan ta emot de flesta vanligtvis förekommande filformat och kombinationer av sample-rate och bitdjup. Men vi föredrar WAV-filer 44,1kHz 24bit Stereo interleaved.

Filöverföring

Lägg dina exporterade WAV-filer i en mapp som du sedan komprimerar till .ZIP. Du kan skicka filerna med filöverföringstjänster som till exempel Sprend eller Wetransfer. Du kan också skicka en länk till en mapp på molntjänster som till exempel Dropbox eller Google Drive. Vi rekommenderar däremot inte att använda OneDrive för fildelning.

Mastring från stems

Vi utför allt arbete på ”first come – first served” basis, alltså utefter den ordning som materialet anländer. Har du särskilda önskemål om expressleverans och kort deadline, kontakta oss så löser vi det!

Lyssning och feedback

Vi skickar alltid en MP3 med färdig mastring till dig för att lyssna på. Du är välkommen med feedback om resultatet och om något behöver ändras. Om du upptäcker något fel i din mix, går det bra att skicka nya filer som vi använder i stället.
Vi arbetar med analog utrustning vid mastring från stems, det gör att recall av inställningar blir lite mer komplicerat än om man enbart arbetar digitalt. Vi ber dig därför att försöka återkoppla så snart som möjligt efter du lyssnat på mastringen.

Leverans

Vi levererar färdig master till dig vanligtvis som WAV-fil 44,1kHz 24bit Stereo interleaved, efter att du har betalat. Övriga filformat på begäran.

Mastringsprocessen – vad görs med din musik

Under mastring från stems genomgår låtmaterialet flera steg av korrigering och justering. De olika stegen görs vanligtvis i den ordning som beskrivs nedan, eftersom föregående steg alltid påverkar nästföljande. Men även just därför kan det behövas gå tillbaka till tidigare steg och justera löpande under processens gång.

Genomlyssning

Först lyssnar vi igenom låtmaterialet för att få en uppfattning om sound, genre, stil och eventuella uppenbara fel och brister. Om du bifogat referensmusik för soundet, jämför vi låtmaterialet mot den.

Westlake Audio BBSM-12 studiomonitorer som används i mastring från stems.
Vi använder Westlake Audio BBSM-12 studiomonitorer i mastring från stems.
Korrigering av stems

Första steget i processen av mastring från stems är att vi korrigerar onaturlig frevensbalans i varje enskild stem. Det kan vara sång eller ett instrument där vissa toner sticker ut, framträder resonant och tar över i ljudbilden på ett sätt som inte är med avsikt. Dessa problem i avgränsade frekvensområden korrigerar vi med negativ EQ, antingen statisk eller dynamisk. Om sången är överdrivet sibilant med kraftigt framträdande S-ljud, minskar vi dem med De-esser. Korrigeringen gör vi vanligtvis med digitala verktyg för ökad precision.

Dynamik

Andra steget i processen av mastring från stems är att arbeta med musikens dynamik. Här använder vi olika typer av analoga kompressorer och kompressionstekniker för att framhäva innehållet i musiken. Målet är att eftersträva att musiken får rätt tryck och tydlighet. Vi arbetar med dynamiken både i enskilda stems och i hela mixen.

Frekvensbalans

Tredje steget i processen av mastring från stems är att vi arbetar med musikens frekvensbalans. Här använder vi analog Equalizer för att justera de frekvensområden i musiken som behöver framhävas. Även här arbetar vi både med enskilda stems och hela mixen. Vidare är målet även här att eftersträva att musiken får rätt tryck och tydlighet.

Loudness

Fjärde och sista steget i processen av mastring från stems är att vi arbetar med musikens loudness. Panorama Music följer de senaste rekommendationerna för loudness för streamingmedia. För närvarande är rekommendationerna för streamingmedia, som till exempel Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube med mera, en loudnessnivå över hela låten på -14 LUFS, och kortare perioder -9 LUFS och högsta peak på -1dB. Vidare säkerställer vi med olika analysverktyg även att True Peak aldrig överstiger tillåtet värde.

TC electronics LM2 analysverktyg används för att säkerställa loudness nivå på -14 LUFS.
Vi använder analysverktyg för att säkerställa rätt loudness nivå.

Prislista Mastring – från stems

SINGEL – 1 TRACK

2000 SEK

 • Startkostnad – Inkluderat
 • Singback – Inkluderat
 • Instrumental – Inkluderat
 • Mastered for iTunes – Inkluderat
 • Analogvärme – Garanterat!
EP – UPP TILL 5 TRACKS

4000 SEK

 • Startkostnad – Inkluderat
 • Singback – Inkluderat
 • Instrumental – Inkluderat
 • Mastered for iTunes – Inkluderat
 • Analogvärme – Garanterat!
ALBUM – UPP TILL 15 TRACKS

7000 SEK

 • Startkostnad – Inkluderat
 • Singback – Inkluderat
 • Instrumental – Inkluderat
 • Mastered for iTunes – Inkluderat
 • Analogvärme – Garanterat!

Beställ nu!

Kontakt:

Telefon: 0733-82 10 67

E-post: joakim(at)panoramamusic.org

Eller fyll i formuläret så blir du kontaktad.

MASTRING FRÅN STEREOFIL

Ni mixar själva och Joakim gör mastring av er stereofil med analog signalbearbetning. Detta är vårt billigaste alternativ.

MIX – ANALOG VÄRMEGARANTI

För att ni ska få uppleva största möjliga analogvärme rekommenderar vi vår allra bästa behandling av er musik – komplett analog mix.

MUSIKPRODUKTION

Vi utför alla typer av inspelningsprojekt. NI kan vara säkra på att er inspelning håller högsta möjliga kvalitet, digitalt eller analogt.