Mastering fra stems

Stems-mastering – summering fra stereogrupper

Analog signalbehandling ved mastering fra stems.
Analog signalbehandling ved mastering fra stems.

Et kostnadseffektivt alternativ til å ansette Joakim for å lage en komplett miks, er å gjøre mastering fra stereo-subgrupper, såkalte stems.

Hvis du selv jobber med miksen din helt internt i for eksempel Logic eller Cubase, har du kanskje jobbet i uker og måneder for å oppnå en perfekt balanse i musikken, men føler at summeringen ikke svarer til dine forventninger. Deretter kan du mikse ned musikken i stereogrupper – stems. Du beholder all balanse, automatisering og effekter som EQ, reverb, delay og mer.

Joakim gjør da summeringen og mastringen analogt og kan da gi stereogruppene litt ekstra behandling som EQ, kompressor, de-esser eller transient designer. Tiden som kreves er bare marginalt lengre enn ved mestring alene, men resultatet er ifølge kundene en betydelig forbedring.

Miks i din DAW – få lyden fra analog miks!

Når du velger mastering fra stems beholder vi hele balansen fra din egen miks, men den analoge summeringen av stereoundergruppene gir et resultat med bedre separasjon, stereobredde og 3D-dybde i musikken.

Loudness war is over…

Er du lei av knust musikk? Panorama Music gjør mastering på riktig nivå til alle medier.

Les mer om normalisering av loudness på Mastering-siden.

Analoge kompressorer og Focusrite Blue 315 Mk I equalizer i mastering fra stems.
Vi bruker analoge kompressorer og equalizere i mastering.

Hvordan fungerer det rent praktisk?

Forberedelser

Bruk helst ikke mastering plug-ins (EQ, kompressor, limiter osv.) på masterbussen hvis du mikser i DAW, da dette kompliserer masteringsarbeidet. Når du lager miksene dine, spiller det ingen rolle hvilket volumnivå den ferdige miksen er på. Vi korrigerer og tilpasser det i masteringsprosessen for å være på et nivå som passer for streamingmedia. Bare pass på at nivået ikke er for høyt slik at det går på rødt og kutter på masterbussen. Mikse heller for svakt enn for sterkt.

Stereosubgrupper – stems

Når du er helt fornøyd med miksen din, er det på tide å kjøre ut stems. Start med å slå av – Mute – alle spor i produksjonen. Spill deretter bare sporene som inneholder trommer. Forlat Aux-busser med effekter som romklang og mer. Lytt slik at bare trommene høres, sammen med effektene som er på trommene. Bounca ned trommemiksen til en stereofil. Slå deretter av alle trommespor. Deretter slår du på alle sporene med bass og bouncer ut en ny stereofil. Gjenta det samme med alle instrumentgruppene og bounca ut en stereofil for hver instrumentgruppe. I prinsippet kan du separere og sende ut så mange stems du vil, men siden vi summerer analogt er det en fysisk begrensning på 12 stems som kan summeres analogt fra de egne analoge utgangene i lydkortet. Er det flere enn 12 stems har vi absolutt større muligheter til å rette feil i enkelte stems, men vil summere noen stems digitalt før de går ut analogt til mikseren.

Kontroller stems før sending

Opprett et nytt tomt prosjekt og importer alle stems du bouncade i forrige trinn. Sett alle stems på egne spor. La volumfaderen stå på 0 dB på alle spor. Når du lytter, skal den høres ut som den ferdige miksen din. Sjekk også at kun den tiltenkte instrumentgruppen høres i hver stems slik at ingenting dupliseres.

Filexport av dine stems

Vi kan godta de fleste vanlige filformater og kombinasjoner av sample-rate og bitdybde. Men vi foretrekker WAV-fil 44.1kHz 24bit Stereo interleaved.

Filoverføring

Legg dine eksporterte WAV-filer i en mappe som du deretter komprimerer til .ZIP. Du kan sende filene ved hjelp av filoverføringstjenester som Sprend eller Wetransfer. Du kan også sende en lenke til en mappe på skytjenester som Dropbox eller Google Drive. Vi anbefaler imidlertid ikke å bruke OneDrive for fildeling.

Mastering fra stems

Vi utfører alt arbeid etter ”førstemann til mølla”-prinsippet, dvs. etter rekkefølgen materiellet kommer inn. Har du spesielle ønsker om ekspresslevering og kort tidsfrist, kontakt oss så løser vi det!

Lytting og feedback

Vi sender deg alltid en MP3 med ferdig mastering å lytte til. Du må gjerne gi tilbakemelding på resultatet og om noe må endres. Hvis du oppdager en feil i blandingen din, er det mulig å sende en ny fil som vi bruker i stedet. Vi jobber med analogt utstyr ved mastering, noe som gjør recall av innstillinger litt mer komplisert enn om du kun jobber digitalt. Vi ber deg derfor prøve å gi tilbakemelding så raskt som mulig etter at du har lyttet til mastringen.

Leveranse

Vi leverer vanligvis den ferdige masteren til deg som en WAV-fil 44,1kHz 24bit Stereo interleaved, etter at du har betalt. Andre filformater på forespørsel.

Masteringsprosessen – hva gjøres med musikken din

Under mastering fra stems gjennomgår låtmaterialet flere trinn med korrigering og justering. De forskjellige trinnene utføres vanligvis i den rekkefølgen som er beskrevet nedenfor, da de forrige trinnene alltid påvirker de neste. Men selv av den grunn kan det være nødvendig å gå tilbake til tidligere trinn og justere fortløpende underveis i prosessen.

Gjennom lytter

Først lytter vi gjennom låtmaterialet for å få en ide om lyden, sjangeren, stilen og eventuelle åpenbare feil og mangler. Hvis du har lagt ved referansemusikk til soundet, vil vi sammenligne låtmaterialet opp mot det.

Westlake Audio BBSM-12 studiomonitorer brukt i mastering fra stems.
Vi bruker Westlake Audio BBSM-12 studiomonitorer i mastering fra stems
Korreksjon av stems

Det første trinnet i prosessen med mastering fra stems er at vi korrigerer unaturlig frekvensbalanse i i hver enkelt stem. Det kan være sang eller et instrument hvor enkelte toner skiller seg ut, fremstår som resonans og tar over i lydbildet på en måte som ikke er tilsiktet. Vi korrigerer disse problemene i avgrensede frekvensområder med negativ EQ, enten statisk eller dynamisk. Hvis sangen er overdrevent sibilant med en sterkt fremtredende S-lyd, reduserer vi dem med De-esser. Vi gjør vanligvis korrigeringen med digitale verktøy for økt presisjon.

Dynamikk

Det andre trinnet i i prosessen med mastering fra stems er å jobbe med dynamikken i musikken. Her bruker vi ulike typer analoge kompressorer og komprimeringsteknikker for å fremheve innholdet i musikken. Målet er å etterstrebe at musikken skal få riktig trykk og klarhet. Vi jobber med dynamikken både i enkelte stems og i hele miksen.

Frekvensbalanse

Det tredje trinnet i prosessen med mastering fra stems er at vi jobber med musikkens frekvensbalanse. Her bruker vi analog Equalizer for å justere frekvensområdene i musikken som skal fremheves. Også her jobber vi både med enkelte stems og hele miksen. Videre er målet også her å tilstrebe at musikken skal ha riktig trykk og klarhet.

Loudness

Det fjerde og siste trinnet i prosessen med mastering fra stems er at vi jobber med loudness i musikken. Panorama Music følger de siste anbefalingene for loudness for streamingmedia. Foreløpig er anbefalingene for streamingmedia, som Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube og flere, et loudness nivå over hele sangen -14 LUFS, og kortere perioder -9 LUFS og en maksimal peak på -1dB. Med ulike analyseverktøy sikrer vi også at True Peak aldri overstiger tillatt verdi.

TC electronics LM2 analyseverktøy brukes for å sikre et loudness på -14 LUFS.
Vi bruker analyseverktøy for å sikre riktig loudness nivå.

Prisliste Mastering – fra stems

SINGEL – 1 SPOR

2000 SEK

 • Startkostnad – Inkludert
 • Singback – Inkludert
 • Instrumental – Inkludert
 • Mastered for iTunes – Inkludert
 • Analog varme – Garantert!
EP – OPPTIL 5 SPOR

4000 SEK

 • Startkostnad – Inkludert
 • Singback – Inkludert
 • Instrumental – Inkludert
 • Mastered for iTunes – Inkludert
 • Analog varme – Garantert!
ALBUM – OPPTIL 15 SPOR

7000 SEK

 • Startkostnad – Inkludert
 • Singback – Inkludert
 • Instrumental – Inkludert
 • Mastered for iTunes – Inkludert
 • Analog varme – Garantert!

Bestill nå!

Kontakt:

Telefon: +46 733-82 10 67

E-post: joakim(at)panoramamusic.org

Eller fyll ut skjemaet og du vil bli kontaktet.